Zaharberriztapena

Eraikinen berriztapen, kontsolidazio eta zaharberritze proiektuen idazketa, lantzea eta zuzendaritza ardurapena egiten dogu.

Gaur egun, Makla arkitekturan aldiko arktekturan eraikinen bizitza erabilgarria luzatzeko behar nagusienak mantenimendua eta kontserbaketa dirala uste dogu, horrela ondarearen berreskurapena bermatuz.

Ildo horretan lan arruntenak fatxaden eta estalkien berriztapenak eta kontsolidizaioak dira, horretarako konponketaz gain, material berrien erabilpenagaz fatxada hobetzen dogu. Horrela eraikinari eraginkortasun energetikoa handiagoa eskaintzen deutsagu eguneroko erabilpenan aurrezki energetiko nabaria lortuz.

Makla arkitekturan erreforma proiektuak egiten doguz eraikinak arau esparru berrietara egokitzeko, EKT (Eraikinen Kode Teknikoa), baita oztopo arkitektonikoak egozteko, eskuragarritasuna danona izan behar delako konbikzioarekin.

  • Aurreproiektua.
  • Oinarrizko proiektuaK.
  • Arau esparru berriko egokitzapena (EKT).
  • Irisgarritasun proiektuak.
    • Igogailu kutxak.
    • Barrera arkitektonikoen ezabatzea.
    • Diru-laguntzen tramitapena.