Hirigintza

Makla arkitekturan hirigintza-antolamenduari lotuta dagoan era guztietako proiektuen kudeaketaz eta idazketaz arduratzen gara; proiektu sinple batetik, hirigintza arauen moldaketak diran bezala, dokumentu konplexueneraino, hirigintza-antolamenduko planeamendu orokorra (HAPO) dan lez. Egitamu bakoitzaren trataera bezeroagaz bat aztertuko dogu, biztanleri, dentsitate eta topografía ezaugarrietan oinarrituz, dagokion arau esparruaren barne aprobetxamendu maximoa bermatuz.

  • Arauen aldaketak.
  • Egitamu partzialak.
  • Plan orokorrak (HAPO).
  • Egitamu bereziak (BEBEB, HAPB,…).
  • Errepartzelazioak.
  • Urbanizazio proiektuak.
  • Xehetasun azterketa.