ZERBITZUAK

 

 

Aholkularitza

Eraikuntza proiektu ezberdinen bideragarritasuna kreditatzen daben proiektu arkitektonikoen ikerketa zehatza egiten dogu; bezeroarekin bat, aurkeztutako ideia dagokion arau esparru barnean ikertuz, eta kasua bada, proiektua berriro landuz bideragarria izan daiten.

Makla arkitekturan prozezu osoaz arduratzen gara; analisi dokumental eta idazketatik hasita, dagokion erakunde gaituaren aurreko aurkezpeneraino. Txostenaren tramitazio finala lortzeko dagokion jarraipen zehatza egiteaz ahaztu gabe, posible diran diru-laguntzen bideratzea kontutan izanda.

Etxe salmenten kasuan, salmenta planoak egiten doguz beren espezifikazio teknikoekin, eta bezeroaren edo dagokion poblazio segmentoarekiko pertsonalizazioa eta diseinua bilatuz.

 • Proiektuen bideragarritasun analisia.
 • Aurrekontuak.
 • Lizentzien tramitapena.
 • Diru-laguntzen tramitapena.
 • Salmenta planoak.

Hirigintza

Makla arkitekturan hirigintza-antolamenduari lotuta dagoan era guztietako proiektuen kudeaketaz eta idazketaz arduratzen gara; proiektu sinple batetik, hirigintza arauen moldaketak diran bezala, dokumentu konplexueneraino, hirigintza-antolamenduko planeamendu orokorra (HAPO) dan lez. Egitamu bakoitzaren trataera bezeroagaz bat aztertuko dogu, biztanleri, dentsitate eta topografía ezaugarrietan oinarrituz, dagokion arau esparruaren barne aprobetxamendu maximoa bermatuz.

 • Arauen aldaketak.
 • Egitamu partzialak.
 • Plan orokorrak (HAPO).
 • Egitamu bereziak (BEBEB, HAPB,…).
 • Errepartzelazioak.
 • Urbanizazio proiektuak.
 • Xehetasun azterketa.

Eraikuntza

Eraikuntza proiektuen sortzea, idazketa eta zuzenketa egiten dogu, zirriborro orokorretatik hasita obra amaieraraino. Prozesu osoan zehar, bai proiektualan eta baita eraikuntzakoan ere, Makla arkitekturan emaitz hoberena lortzen saiatzen gara bezero bakoitzari tratu pertsonal eta indibiduala eskeiniz.

Makla arkitekturan proiektu bakoitza modu berezi eta bakar baten ulertzen dogu; alde batetik, bezero eta promotorearen ideiei eta gustuetara egokituz, bestetik, proiektuaren lantzean (orografia, arau esparrua,…) eta obraren exekuzioan (material aukeraketa, arazoen konponbideak, epe murrizketak,…) sortu daitekezan baldintza teknikoetara egokituz.

Inguruneko politikagaz erlazionatutako Europako normatiba esparru aurrean, Makla arkitekturan elementu aurrefabrikatu, elementu natural eta energia berreskuratzeko sistemen erabileran kontzientziatu nahi dogu bezeroa eraikuntza jasangarri batera aurrera eginez (Passivehaus). Emaitz hobe bat lortzeko sektore honetan buru diran enpresa garrantzitsueneki kolaborazio estua mantentzen dogu.

Hori dala eta, bezeroa eraikuntza bioklimatikoak eta iraunkorrak  eraikuntza tradizionalarekiko daukan abantailaz jakitun izan daiten estudio konparatiboak egiten eta zuzentzen doguz.

 • Aurreproiektua.
 • Oinarrizko proiektua.
 • Exekuzio proiektuak.
 • Obra zuzendaritza.
 • Passivehaus.

Zaharberriztapena

Eraikinen berriztapen, kontsolidazio eta zaharberritze proiektuen idazketa, lantzea eta zuzendaritza ardurapena egiten dogu.

Gaur egun, Makla arkitekturan aldiko arktekturan eraikinen bizitza erabilgarria luzatzeko behar nagusienak mantenimendua eta kontserbaketa dirala uste dogu, horrela ondarearen berreskurapena bermatuz.

Ildo horretan lan arruntenak fatxaden eta estalkien berriztapenak eta kontsolidizaioak dira, horretarako konponketaz gain, material berrien erabilpenagaz fatxada hobetzen dogu. Horrela eraikinari eraginkortasun energetikoa handiagoa eskaintzen deutsagu eguneroko erabilpenan aurrezki energetiko nabaria lortuz.

Makla arkitekturan erreforma proiektuak egiten doguz eraikinak arau esparru berrietara egokitzeko, EKT (Eraikinen Kode Teknikoa), baita oztopo arkitektonikoak egozteko, eskuragarritasuna danona izan behar delako konbikzioarekin.

 • Aurreproiektua.
 • Oinarrizko proiektuaK.
 • Arau esparru berriko egokitzapena (EKT).
 • Irisgarritasun proiektuak.
  • Igogailu kutxak.
  • Barrera arkitektonikoen ezabatzea.
  • Diru-laguntzen tramitapena.

Interiorismo

Makla arkitekturan interiorismo proiektuak bezeroaren beharren, nahien eta aurrekontuaren neurrira egiten doguz. Hasieratik bukaeraraino garatzen dira, hasierako neurketatik bukaerako akabera arte.

Bezeroak azkeneko emaitzaren benetako ikuspegi bat izateko Makla arkitekturan eraikuntza prozezuan zehar proiektatutako guztiaren 3D modelatuak egiten doguz.

Eraikuntzan parte hartzen daben profesional ezberdinen ondorioz obra jarraipena egiteak susposatu ahal dauan arazoaz jakitun izanik, Makla arkitekturatik zerbitzu integral bat kontratatzeko aukera eskeintzen dogu.

Laburbilduz obra bukatu batean datza, non behin bezeroagaz zein nolako obra izango dan erabaki (obra integrala, obra berria,…), Makla arkitekturan obra garapenerako gremio koordinaketa eskeintzen dogu konfiantzazko eraikuntzako profesionalekin kolaboratuz.

Modu horretan obra era errazean burutzen dogu, bukaerako akabera perfektuzko konpromesuagaz Makla arkitekturaren partez, horrela bezeroari obrako ardurak, ezusteak eta ustekabeak saihestuz.

 • Interiorismo proiektuak.
  • Etxebizitzak.
  • Lokal komertzialak.
  • Bulegoak.
 • Obra aurrekontuak.
 • Diru-laguntzen tramitapena.
 • Gremio koordinaketa.

Informeak

Makla arkitekturan txosten patologiko eta peritatze zerbitzua eskeintzen dogu, non eraikuntzan sortutako kalteak aztertzen diran euren sorrerak determinatuz eta posible diran konponbideak proposatuz  dagokien aurrekontua balioztatuz.

 • Informe Teknikoak.
 • Txosten patologikoak.
 • Peritatzeak.
 • Ziurtagiriak.
 • Tasazioak.

EIT-EEI / EEZ

Eraikinen jabeak derrigorrez hartu beharreko neurri baten datza non zeharberritze lanetan eredu jasangarria bermatu nahi dan. Eraikinen ikuskapen teknikoak (EIT) daukan helburua eraikinen egoera orokorra aztertzea da eta beharrezkoa izango balitz beren mantenimendu egokirako esku-hartzeak proposatu.

Makla arkitektura Eraikinen Ikuskapen Teknikoak gauzatzen doguz, eraikina eta beren ezaugarriak sakonki aztertuz, posible diran patologiak ikertuz, eta egin beharreko lanei buruz informazioa eskeiniz.

Eraikin bat energetikoki eraginkorra da energia konbentzionalaren erabilera murrizten dauanean, energia aurreztuz eta zentzuzko erabilera eginez.

Eraginkortasun Energetiko Ziurtagiria (EEZ) etxebizitza alokatzeko edo saltzeko beharrezkoa dan dokumentu bat da non etxrbizitzaren kontsumo energetikoa adierazten da, baita ere kontsumo energetikoa murrizteko beharrezkoak diran erreformak ere.

Makla arkitekturan Ziurtagiri Energetikoaren erregistroaz arduratzen gara bezeroari eraikinaren ETIKETA energetikoa emonez.

 • Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (EIT).
 • Eraikinaren Ebaluazio Informe.
 • Eraginkortasun Energetiko Ziurtagiria.
 • Eraginkortasun energetiko etiketa.